Jak walczyć z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami?© Adobe Photostock

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami

Katarzyna Krupka
Katarzyna Krupka
15 stycznia 2023

Skąd bierze się dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami? Z utrwalonych stereotypów? Z braku wiedzy? Z powielania negatywnych wzorców? A może ze strachu? - To jest ksenofobia, to jest faszyzm fundamentalistyczny - mówi Katarzyna Miller, psycholożka i psychoterapeutka.

Przejawy nierównego traktowania osób z niepełnosprawnościami pojawiają się w wielu obszarach codziennego życia: w szkolnictwie, w dostępie do ochrony zdrowia, życia kulturalnego czy na rynku pracy. Z dyskryminacją, poniżaniem, obrażaniem czy wyśmiewaniem mają do czynienia każdego dnia.

Pamiętaj! Wszyscy mamy równe prawo do godności, miłości i szacunku. Nikt nie powinien być wykluczany ze względu na swój wiek, rasę, płeć, pochodzenie, orientację seksualną czy właśnie niepełnosprawność. Każdy z nas może podjąć walkę z dyskryminacją, która utrudnia osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie. Aby jednak móc pokonać wroga, trzeba go poznać. Katarzyna Miller wyjaśnia, skąd bierze się nierówne traktowanie. Odpowiedź znajdziesz w WIDEO.

Źródło artykułu:WP abcZdrowie